Feeds:
Posts
ޙިޔާލުތައް
މިލަންދޫ ސުކޫލުގެ ސްޕޯޓްސް މީޓް އިއްޔެ ހަވީރު 4:15 ގައި ރަސްމީ ގޮތުން ފެށިއްޖެއެވެ. މިލަންދޫ ސުކޫލުއިން ހާމަ ކުރައްވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ސްޕޯޓްސް މީޓް ފެއްޓުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު ބާއްވާ ފައެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް…
އިސްތިހާރު
1 އެފް. ސީ ބަޔޯހަޒާޑް
2 ޔުނައިޓެޑް ފިއަރލެސް
3 ރޯޔަލް ބޯއީސް
މީގެ ތެރެއިން ޔޫތު ކަޕުގެ އެކި އެކި ވަނަތައް ހާޞިލް ކޮށްފައިވާ ކުޅުން ތެރިން އެންމެ ގިނައީ އެފް. ސީ ބަޔޯހަޒާރޑުގައެވެ.

މިލަންދޫ ސުކޫލްގެ ސްޕޯޓްސް މީޓް މާ ދަމާ ފެށޭނެއެވެ. މިފަހަރުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް ދަރިވަރުން ދަނީ އަދިވެސް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.