Feeds:
Posts
Comments

Archive for ޖުލައި, 2010

މިލަންދޫ ސުކޫލުގެ ސްޕޯޓްސް މީޓް އިއްޔެ ހަވީރު 4:15 ގައި ރަސްމީ ގޮތުން ފެށިއްޖެއެވެ. މިލަންދޫ ސުކޫލުއިން ހާމަ ކުރައްވާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ސްޕޯޓްސް މީޓް ފެއްޓުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ވަނީ އިއްޔެ ހަވީރު ބާއްވާ ފައެވެ. އިތުރު ތަފްޞީލް…
އިސްތިހާރު

Read Full Post »

1 އެފް. ސީ ބަޔޯހަޒާޑް
2 ޔުނައިޓެޑް ފިއަރލެސް
3 ރޯޔަލް ބޯއީސް
މީގެ ތެރެއިން ޔޫތު ކަޕުގެ އެކި އެކި ވަނަތައް ހާޞިލް ކޮށްފައިވާ ކުޅުން ތެރިން އެންމެ ގިނައީ އެފް. ސީ ބަޔޯހަޒާރޑުގައެވެ.

Read Full Post »

މިލަންދޫ ސުކޫލްގެ ސްޕޯޓްސް މީޓް މާ ދަމާ ފެށޭނެއެވެ. މިފަހަރުގެ ކުޅިވަރުތަކަށް ދަރިވަރުން ދަނީ އަދިވެސް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

Read Full Post »